Referenciák

dr. Tóth Gergely

BFVK

"A mediáció igénybevételéről hozott döntést követően kíváncsisággal és némi egészséges aggodalommal vártam a személyes egyeztetést. A kíváncsiságom alapja a tapasztalatlanságomból eredt, mert bár sokat olvastam különböző jogterületeken végzett mediációs munkáról, személyesen még egyetlen eljárásban sem vettem részt. Az aggodalmam pedig ahhoz a kétségemhez kapcsolódott, hogy vajon alkalmas lesz-e a mediáció a közösen feltárt, látens problémák kezelésére, megoldására.

A mediáció lezártával azt kell mondjam, hogy minden aggodalmam alaptalannak bizonyult. Ahogy azt a közös beszélgetésünk lezárása során említettem, nagyon hasznosnak tartom, hogy egy vezető lehetőséget kap vezetési gyakorlatának, munkamódszerének, személyiségének külső értékelésére, mert a visszacsatolásokból nyert információ nélkülözhetetlen a munkavégzés hatékonyságának javításához, személyiségünk fejlesztéséhez.

Ma is vallom azt a korábban hangoztatott véleményemet, hogy -akár negyedéves gyakorisággal- minden vezetőnek részt kellene vennie egy hasonló értékelésen még akkor is, ha azt nem egy konfliktus lezárásának igényével teszi.

A mediáció sikerében köszönet illeti a mediátort, akinek szakszerű és határozott vezetése nélkülözhetetlen volt a közös eredmények elérésében és a mediációba bevont munkatársat, akinek bátor őszintesége, építő kritikája a jobbító változások szilárd alapját képezte.

A magam részéről minden, szervezeti konfliktus legyőzésében és működési hatékonyság növelésében érdekelt vállalat számra ajánlom a mediációs szolgáltatás igénybe vételét."


Horváth Béla


"Magam is meglepődtem, hogy mennyivel egyszerűsíti egy rég elhúzódó  tulajdonos-menedzsment vita megoldását egy külső pártatlan mediátor segítsége. Jó eséllyel ez mentette meg a vállalkozásunk jövőjét."