Alkotmánybírósági eljárások

2012 januárjától alapvetően átalakult az alkotmánybírósági eljárások szabályozása. A megváltozott feltételeknek sok indítványozó nehezen tud megfelelni: hiába kötelező a jogi képviselet, a testület az alkotmányjogi panaszok több mint 90%-át érdemi vizsgálat nélkül, a formai vagy tartalmi követelményeknek való meg nem felelés miatt kénytelen elutasítani a testület. Együttműködő ügyvédi irodánk ugyanakkor már számos befogadott alkotmányjogi panaszt készített el. Az alaptörvény-ellenes jogszabályokkal szembeni fellépéshez – az együttműködő ügyvédi irodán keresztül – magas színvonalú jogi segítséget tudunk nyújtani.