Jogszabályfigyelés, parlamenti monitoring

Hazai és eurpai uniós jogszabályfigyelés, parlamenti monitoring
A szabályozott piacokon való sikeres működés kulcsa, hogy a vállalkozások megfelelő információval rendelkezzenek a jelenlegi és a várható jogszabályi környezetről, meg tudják fogalmazni a szabályozásnak a Társaság fejlődéséhez szükséges változtatási irányait, továbbá hogy működésüket hatékonyan tudják a változó jogi keretekhez igazítani.
Szolgáltatásaink igénybevételével ügyfeleink naprakész információkhoz juthatnak a magyar törvényalkotás és rendelet-előkészítés, továbbá az uniós döntéshozatal állásáról, az Alkotmánybíróság, a magyar bíróságok és az Európai Bíróság elvi jelentőségű döntéseiről.