Szabályozott piacok és szolgáltatások

Hazai és eurpai uniós jogszabályfigyelés, parlamenti monitoring


A szabályozott piacokon való sikeres működés kulcsa, hogy a vállalkozások megfelelő információval rendelkezzenek a jelenlegi és a várható jogszabályi környezetről, meg tudják fogalmazni a szabályozásnak a Társaság fejlődéséhez szükséges változtatási irányait, továbbá hogy működésüket hatékonyan tudják a változó jogi keretekhez igazítani.
Szolgáltatásaink igénybevételével ügyfeleink naprakész információkhoz juthatnak a magyar törvényalkotás és rendelet-előkészítés, továbbá az uniós döntéshozatal állásáról, az Alkotmánybíróság, a magyar bíróságok és az Európai Bíróság elvi jelentőségű döntéseiről.

Új jogszabályok alkalmazására való felkészülés

Segítünk ügyfeleinknek megtalálni a hatályos szabályozás azon pontjait, amelyek a célkitűzéseinek elérését gátolják, valamint megfogalmazzuk számukra az akadályok elhárítására alkalmas, az Alkotmánnyal és az uniós joggal összhangban álló változtatási javaslatokat. A hatályos szabályozás lehetőségeinek kiaknázása érdekében javaslatokat fogalmazunk meg a hatékony szervezeti és tartalmi alkalmazkodásra.

Energetikai iparág

A folyamatosan változó magyar és uniós jogi környezetben segítünk megtalálni azokat a megoldásokat, amelyekkel hatékonyabban tudja energetikai célkitűzéseit elérni. A szabályozás megváltoztatása idején felvázoljuk azokat a lehetőségeket, amelyek képviseletével haladást érhet el stratégiájának megvalósításában. A fennálló jogszabályok alkalmazása során pedig azonosítjuk azokat a beavatkozási pontokat, amelyek által az optimális működés biztosítható ügyfeleink számára.

Új jogszabályok alkalmazására való felkészülés

Segítünk ügyfeleinknek megtalálni a hatályos szabályozás azon pontjait, amelyek a célkitűzéseinek elérését gátolják, valamint megfogalmazzuk számukra az akadályok elhárítására alkalmas, az Alkotmánnyal és az uniós joggal összhangban álló változtatási javaslatokat. A hatályos szabályozás lehetőségeinek kiaknázása érdekében javaslatokat fogalmazunk meg a hatékony szervezeti és tartalmi alkalmazkodásra.

Hírközlés és média

A tartalomszolgáltatás és az elektronikus hírközlés konvergenciája, illetve a digitális átállás alapvetően átalakítja mind a médiapiac, mind a telekommunikációs piac működését. Komplex szolgáltatásaink révén segítséget nyújtunk a változó szabályozási és társadalmi környezethez való alkalmazkodáshoz, legyen szó a megfelelő szervezeti megoldások megtalálásáról vagy a szabályozásnak való megfelelésről.