Stratégia és üzletvitel

 Vállalati stratégiák kidolgozása

A hosszú távon fenntartható eredményes működés feltétele, hogy a cégvezetésnek pontos elképzelése legyen arról, az adott piaci és gazdasági környezetben hová kell a társaságnak eljutnia, azt milyen irányból és eszközökkel érje el, és hogyan menjen végig a tervezett úton.  Ehhez nyújtunk segítséget átfogó vállalati stratégiák, üzletági-, vagy egyes üzleti területek (humán erőforrás-, marketing-, pénzügyi stratégia stb.) tervezésével és részletes kidolgozásával.

 

Üzleti hatékonyság javítása

Ezen projektek célja hogy az adott szervezet felépítése és működése,  illetve az üzleti folyamatok a stratégiai célok elérését a lehető leghatékonyabban támogassák. Ezen céloknak megfelelően vizsgáljuk részleteiben a társaság egészének, egyes szakterületeinek, részlegeinek és divízióinak önálló, illetve együttes működését, majd részletes javaslatot teszünk azok szükséges átalakítására, optimalizálására.

 

Dekonjunktúra túlélési taktikák

A társaságok számára komoly feladatot jelent, hogy a növekedést avagy a gazdasági recesszió hatásait eredményesen kezeljék, miközben optimális módon és mértékben reagálnak a környezeti változásokra.
A mai volatilis gazdasági környezet megköveteli, hogy a hosszú távú gondolkodás mellet a cégek viszonylag gyors, rövid távú változásokat eszközöljenek  szervezeti felépítésükben, vagy piaci magatartásukban.  Az ilyen típusú projektek során rövid idő alatt dolgozunk ki azonnal kivitelezhető megoldásokat, arra figyelve, hogy ezek nem helyettesíthetik a hosszútávú stratégiai menedzsment szemléletet.

 

Projekt management szolgáltatások

Amennyiben nincs megfelelő projekt management szakértelemmel bíró munkatársa nagyobb, már kidolgozott belső projektek -  folyamatok racionalizálása, szervezet átalakítása, beruházások irányítására, szervezésére és vezetésére, munkatársaink szívesen átveszik ezt a terhet. Ez a típusú együttműködés az alábbi alfeladatokat tartalmazza:

  • Projekt célok meghatározása
  • Alprojektek kidolgozása
  • Munkafolyamat, részkletes munkaterv
  • Erőforrás allokáció
  • Eredmény mérésének módszere
  • Projektek ellenőrzése, követése

 

Átalány- és óradíjas tanácsadás

Akár telefonon, akár rendszeres ügyfélnél tett látogatások során megbeszéljük, elemezzük az aktuálisan felmerülő startégiai vagy ad hoc management problémákat, közösen kidolgozva a megoldás felé vezető irányt.