Jogorvoslat adóhatósági eljárásokban

Ügyfeleink hatósági ügyeiben már az adóhatóság ellenőrzésére való felkészüléstől kezdődően tudunk szakértői segítséget nyújtani. Hatósági ellenőrzés során szakmai támogatást biztosítunk, illetve a várható adóhatósági megállapítások és az ellenőrzési jegyzőkönyv ismeretében segítünk felkészülni az esetleges jogorvoslati eljárásra. A jogorvoslati folyamat során széleskörű gyakorlatunk alapján tudunk szakértői részt vállalni az alábbi eljárásokban:

  • az ellenőrzési jegyzőkönyvre történő adózói észrevételek megtétele,
  • elsőfokú adóhatósági határozat elleni fellebbezés,
  • másodfokú határozat bírósági megtámadása, szükség esetén felülvizsgálati kérelem benyújtása a Legfelsóbb Bírósághoz, melyben a jogi képviseletet együttműködő ügyvéd partnereink biztosítják,
  • a jogerős adóhatósági határozat ellen felügyeleti intézkedés kezdeményezése, illetve annak kedvezőtlen elbírálása esetén további fellebbezés benyújtása.

Konkrét, egyedi jogviták végigvitele, illetve szakértői támogatása mellett széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk alkotmányos jogelveket, vagy uniós jogi normákat sértő hazai adójogszabályi rendlkezéseknek az Alkotmánybíróság, az Európai Bizottság vagy az Európai Bíróság előttti megtámadásában.