Pénzügyi, tőke- és ingatlanügyletek adózása

Az adótudatos vállalati magatartás és tervezés különösen fontos adott vállalat vagy vállalatcsoport tőke- és pénzügyi műveletei során. Egy vállalkozás finanszírozási és tőkeszerkezetének kialakításakor, a beruházások, a működőtőke, a cash flow vagy a nyereségkivonás megtervezésekor egyaránt nem nélkülözhető az adózási szempontok figyelembe vétele. Ilyesfajta adótervezésben, adózási szempontból optimális pénzügyi tervezésben társaságunk szakértői egyedülálló tapasztalatokkal rendelkeznek.

Hasonlóképp nélkülözhetetlen egyes pénzügyi szolgáltatások, banki ügyletek, eszközalapú hitelek és lízingszerződések, befektetési szolgáltatások és konkrét befektetési, illetbe megtakarítási ügyletek vagy akár biztosítási szerződések kapcsán felmerülő adókövetkezmények felmérése, előzetes figyelembe vétele. Ezen kérdések kapcsán szakértőink nem csupán az ügyletek, tranzakciók utólagos véleményezésében, hanem azok előzetes megtervezésében is készek részt venni.

Ugyancsak elkerülhetetlen egyes ingatlanpiaci ügyletek, ingatlanbefektetések,  fejlesztések, kivitelezésre irányuló szerződések, finanszírozási konstrukciók adókövetkezményeinek kellő időben történő figyelembe vétele, lehetőség szerint előzetes megtervezése is, melyben munkatársaink szintén örömmel állnak rendelkezésre.