Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóügyek

Foglalkoztatás számos területe vet fel komplex adókérdéseket. Az alkalmazottak bérszámfejtésének, rendszeres, illetve rendkívüli bérjövedelmük adóügyi kezelésének és adminisztrálásának is számos adókockázatot rejt, mellyel kapcsolatban mind általános tanácsadást, mint rendszerszerű, illetve kockázatkezelési célú átvilágítást is vállalunk a személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulékkötelezettségek területén. Szükség esetén közreműködünk a képzési, oktatási illetve reprezentációs költségek, kiadások vállalati szintű tervezésében, optimalizálásában és adminisztrálásában. A speciális vezetői, illetve munkavállalói juttatások, tulajdonosi és motivációs programok, valamint cafeteria rendszerek körében az alábbi szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:

  • meglévő általános juttatási, premizálási rendszerek átvilágítása,
  • hatékony juttatási programok megtervezése, közreműködés a javadalmazási programok szabályzatának és eljárási rendjének elkészítésében, a program bevezetésében, prezentációk, tájékoztatók készítése a munkavállalók részére,
  • a cafeteria rendszerekkel kapcsolatos speciális szaktanácsadás, juttatási csomagok kidolgozása, rendszerszerű megtervezés és dokumentációinak elkészítése,
  • közreműködés a cafeteria programok bevezetésében, belső szabályzatok, prezentációk, tájékoztatók elkészítése a munkavállalók részére,
  • egyedi munkavállalói részvénypogramok, illetve egyéb tulajdonosi részesedési programok előkészítése és kialakítása a tervezéstől a bejelentésen és engedélyeztetésen át a belső dokumentációk, szabályzatok és tájékoztatók elkészítéséig, illetve a program lebonyolításáig,
  • hasonlóan részletes tervezési és végrehajtási munkák elvégzése a vezetői részvény- illetve részesedési programok területén.

Speciális szaktudásunkkal a fentieken túl készek vagyunk támogatni a belföldi, illetve nemzetközi munkavállalói és szakértői mobilitás körében a kiküldetésben, távmunkaszerződés keretében, illetve kirendelés alatt dolgozó foglalkoztatottak adóügyeinek tervezését és rendezését.