Megvan, kik vehetik igénybe a „startup-adókedvezményt”

A friss 331/2017. (XI.9.) Korm. rendelet ad meghatározást a korai fázisú vállalkozásra, illetve az azt támogató vállalkozásra. A 2016 őszén kiadott adócsomag – felismerve a startup típusú vállalkozásokban rejlő gazdasági potenciált, illetve elismerve az ilyen vállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó jelentős kockázatokat – 2017. január 1-jei hatállyal bevezette a korai fázisú vállalkozás fogalmát a Tao tv. 4.§ 30. pontjába, és a korai fázisú vállalkozásban részesedést szerző vállalkozások számára a részesedés bekerülési értékének (a befektetésének) háromszorosát kitevő, négy adóévre akár 80 millió Ft adóalap-kedvezményt is kínált [Tao tv. 7.§ (1) m) pontja]. Ugyanakkor, 2017 novemberéig kellett várni, hogy a kedvezmény ténylegesen alkalmazható (tervezhető) legyen, ugyanis a részletszabályokat megállapítani hivatott kormányrendelet csak mostanra készült el. 

A korai fázisú vállalkozásokról és az őket támogató vállalkozásokról az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) vezet nyilvántartás, melybe jogi személyek kérhetik – elektronikus úton – felvételüket.

Korai fázisú vállalkozás lehet az, amely

-          a megelőző három naptári évben alapítottak;

-          utolsó üzleti évében legfeljebb 100 millió forint nettó árbevételt realizált, és foglalkoztatotti átlagos állományi létszáma 2 és 20 fő közt alakult (első üzleti évben a feltétel az időarányos várható érték alapján teljesíthető);

-          kockázati tőkelap-kezelő befektetésében nem részesült;

-          nem rendelkezik más vállalkozásban részesedéssel;

-          tevékenysége innovációnak minősül; és

-          nem rendelkezik végrehajtható adótartozással.

A de minimis támogatásokra vonatkozó EU-s szabályozásból következően, kizárt a halászat, akvakultúra, mezőgazdasági elsődleges termelés, feldolgozás, forgalmazás (utóbbi kettő további feltételekkel), export tevékenység; valamint a szállítási, kereskedelmi, ingatlanágazati főtevékenység.

Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás is csak az a jogi személy lehet, amelynek nincs végrehajtható adótartozása, és olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedést, amelyben sem saját maga, sem jogelődje, sem kapcsolt vállalkozása nem volt tag a szerzést megelőző három adóévben. A nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásakor meg kell jelölni, hogy mely ágazatba kíván befektetni a vállalkozás (a fenti ágazati korlátozás természetesen itt is érvényes).

A szabályozás alkalmazásában innováció – a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 6. pontja alapján –a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak”.

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy adóalap-növelő tétel is kapcsolódhat a korai fázisú vállalkozásokhoz: az ilyenekben szerzett részesedésre (kivéve bejelentett részesedés) elszámolt értékvesztés összegével – de legfeljebb a korábban figyelembe vett adóalap-csökkentés összegével – meg kell ugyanis növelni az adóalapot.

Szólj hozzá!