Közösségi szinten harmonizált hozzáadottérték-adó – Bírósági döntés

Fejlesztette a joggyakorlatot az Európai Bíróság a közösségi szinten harmonizált hozzáadottérték-adó területén: nemrég meghozott ítéletében fejtette ki álláspontját az ingatlanfejlesztési beruházásokhoz feltételül szabott közcélú beruházásokhoz kapcsolódó áfalevonási joggal kapcsolatban.

2017. szeptember 14-én hirdetett ítéletet az Európai Bíróság a C-132/16. számú ügyben (Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments EOOD vs. bolgár adóhatóság), ahol az előzetes döntéshozatalra benyújtott kérdések arra vonatkoztak, hogy ellentétes-e az uniós hozzáadottérték-adó irányelvvel az olyan tagállami (itt: bolgár) szabályozás illetve adózási (adóhatósági jogalkalmazási) gyakorlat, amely szerint megtagadják a szolgáltatásnyújtás után előzetesen felszámított adó levonásához való jogot, ha az arra vonatkozó kiadások idegen tulajdonban álló ingatlan építésére, illetve felújítására fordított kiadásokként kerültek elszámolásra. A gyakorlatban ilyen eset olyankor fordul elő tipikusan, amikor egy ingatlanfejlesztési beruházás feltételéül szabja az illetékes építésügyi hatóság, hogy a valamilyen állami, önkormányzati tulajdonban álló objektumon is kell munkát végezni: például a szomszédos közlekedési csomópont, közmű infrastruktúra fejlesztése révén (a bolgár jogesetben üdülő építését kötötte a helyi csatorna-szivattyútelep felújításához a hatóság).

Noha a főtanácsnoki indítvány a teljes projekt tulajdonképpen ingyenes, ellenérték nélküli, közterületet, közművet érintő része tekintetében az adólevonási jog megtagadását javasolt, a bíróság ítélete végül – feltételekhez kötve – megengedte azt. Az ítélet szerint az adólevonási jog gyakorlásának feltétele, hogy

  • a beruházás közvetlen és azonnali kapcsolatban álljon az adóköteles ügylettel, valamint a fejlesztő gazdasági tevékenységének egészével;
  • az igénybe vett szolgáltatások költségei (általános költségként) beépüljenek a teljesített szolgáltatások árába;
  • a közcélú beruházás legyen objektív módon szükséges az adóköteles ügyletek teljesítéséhez.

Magyarországon a Legfelsőbb Bíróság 2009-ben hozott elvi határozata megengedte az áfa levonását azokban az esetekben, amikor az ingatlanfejlesztéssel szoros összefüggésben közcélú beruházást is szükséges végrehajtani. Az Európai Bíróság friss ítélete nem rengeti meg alapjaiban az erre épülő gyakorlatot, ugyanakkor javasolt a bíróság által kimondott feltételek teljesülését felülvizsgálni elévülési időn belül, illetve biztosítani a jövőre nézve, hiszen a magyar áfa törvényt az uniós irányelvvel és az azt értelmező európai bírósági ítélkezési gyakorlattal összhangban kell alkalmazni.

Szólj hozzá!