A napokban végre kiderül, hogy cége megbízható, általános vagy kockázatos adózó-e

Már csak néhány napot kell várni, és kiderül, hogy az Ön cégét megbízható vagy esetleg kockázatos adózónak találta-e a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A 2016 év eleji adócsomag egyik nagy eljárásrendi újítása, hogy az állami adóhatóság az adóelévülési időn belüli adatai alapján kategorizálja az adózókat. A kedvező minősítés („megbízható adózó”) eljárásjogi könnyítéseket jelent az adózó számára, a kedvezőtlen minősítésű („kockázatos adózó”) cégekre azonban nagyobb figyelmet fog fordítani a NAV a jövőben.

Sok bírálat érte az adóhatóságot az elmúlt időben amiatt, hogy a szankciórendszer szigorodása mellett nem alakított ki differenciált ellenőrzési és bírságolási gyakorlatot. A meghirdetett ügyfélbarát, szolgáltató adóhatóság és az adózó-centrikus adóztatás koncepciója értelmében ez 2016-tól változik: a kötelezettségeiket éveken át fegyelmezetten, alacsony hibaszázalékkal teljesítő adózókra enyhébb szankciók lesznek alkalmazhatók, és kedvezőbb elbíráslásban részesülnek már az adóellenőrzésre való kiválasztás szakaszában is.

Megbízható adózónak minősülnek azok a cégek, amelyek legalább 3 év működnek (vagy áfa regisztráltak); s tárgyévben és a megelőző 5 évben megállapított összes adókülönbözetük nem haladja meg a tárgyévi adóteljesítmény 3%-át; ebben az időszakban nem indult ellene adóvégrehajtás, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás, nem állt fokozott adóhatósági felügyelet, adószám felfüggesztése (éven túli késedelem miatt) vagy törlése hatálya alatt; a megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bíráságok összege nem haladja meg a tárgyévi adóteljesítmény 1%-át; nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó (nettó) adótartozással; és nem minősül kockázatos adózónak.

Kockázatos adózó az a cég, amely szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy adótartozással rendelkező, vagy a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján, avagy a NAV egy éven belül ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben. A negatív minősítés és következményei egy évig állnak fenn – kivéve, ha az arra okot adó adóhiányt (bírságot, pótlékot) vagy adótartozást az adózó előbb megfizeti (ilyenkor a következő negyedéves újraminősítésig).

Az egyik csoportba sem sorolható adózók az „általános” kategóriában maradnak, és rájuk továbbra is a megszokott eljárási szabályok fognak vonatkozni, kedvezmények és szigorítások nélkül. Az adózók minősítését negyedévente, a negyedév utolsó napján rendelkezésre álló adatok alapján, a tárgynegyedévet követő 30 napon belül kell elvégeznie az adóhatóságnak. Az év elején hatályba lépett szabály alapján első alkalommal tehát 2016. április 30-ig kell elvégezni az adózók minősítését, a 2016. március 31-én fennálló adatok alapján. Erről az első minősítésről az adózók elektronikus értesítést kapnak, majd ezt követően a változás(ok)ról is.

Milyen előnyökkel jár, ha cége megbízható adózó minősítéssel rendelkezik?

- Korlátozott ellenőrzési időtartam: az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot – kivéve, ha az adózó akadályozza annak lefolytatását;

- Gyorsított áfa kiutalás: 45 napon (2017-től), majd 30 napon belül (2018-tól);

- Első fokon nem lesz bírságolás: bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a NAV előbb határidő tűzésével felhívja a megbízható adózót a teljesítésre, és ennek eredménytelensége esetén szab csak ki mulasztási bírságot – kivéve a foglalkoztatottak bejelentése és az EKAER rendszer használatával összefüggő bejelentések, ahol már első fokon bírságolásnak van helye;

- 50%-ban maximált bírságok: a kiszabható adóbírság illetve mulasztási bírság felső határa megbízható adózó esetében a törvényi felső korlát 50%-a – kivéve, ha adott adóhiány vagy mulasztás következtében az adózó elveszíti megbízható adózói minősítését;

- Pótlékmentes részletfizetés: az adózó kérelmére évente egyszer legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a NAV, sőt, erre a lehetőségre külön fel is hívja az érintettek figyelmét.

Ezzel szemben a kockázatos adózók által visszaigényelt áfa kiutalási határideje minden esetben 75 nap lesz, az ellenőrzésük határideje automatikusan 60 nappal meghosszabbodik, a késedelmi pótlék összege a felszámítás napján érvényes MNB alapkamat ötszörösének 365-öd része lesz, nem lesz lehetőség az adóbírság vagy a mulasztási bírság kiszabásának mellőzősére, sőt ezek mértéke a törvényi maximum 50-150%-a között mozoghat.

Véleményünk szerint üdvözölhető az a jogalkotói szándék, hogy a „már bizonyított” jó adózók alapvetően jogszabálykövető működésében ne okozhasson indokolatlanul súlyos zavart az adóhatóság: sem a revízió elhúzódásával, sem áfa likviditást tekintve, sem súlyos bírságolással. Kérdéses azonban, hogy a tárgyévi adóteljesítményt milyen becslési módszertannal fogja a NAV megállapítani, és hogy ez a metodológia mennyire lesz képes figyelembe venni a szezonalitást, az általános konjunktúra folyamatokat, illetve az adott vállalat fejlődését. Ezzel összefüggésben számos jogorvoslati kérelemre számítunk a következő 6 hónapban, sőt egészen az egyes adózó vonatkozásában egyszerre személyre szabott és objektív ítéletalkotást biztosító módszertani standardok kialakításáig.

Szólj hozzá!