Válaszok helyett megoldások

A TMC First Tanácsadó Kft. hazai bázison átfogó, független szakértői szolgáltatásokat nyújt a pénzügyi, stratégiai és adótanács-adás területén mind a közepes mind a nagyvállalatok, nemzetközi cégcsoportok számára. Alapítóink sokéves hazai és nem-zetközi tanácsadói tapasztalattal és a gazda-sági, pénzügyi és szabályozási környezet mélyreható ismeretével rendelkeznek.

Célunk, hogy túllépjünk a sztenderdizált válaszokra épülő, rutineljárásokat és sablonszerű megközelítéseket alkalmazó tanácsadáson, és olyan minőségű megol-dásokat adjunk ügyfeleink problémáira, melyek értékben és tartalomban képesek bármely hasonló, a hazai és nemzetközi piacokon elérhető szakértői szolgáltatással versenyre kelni.